Төслийн удирдлага

Harvard Business Review Guide

Үнэ: 39000 төг

Оролцогч талуудын дарамт шахалтын дор төслөө хэрхэн зөв залж явуулах вэ? Багийн гишүүн бүр дагаж мөрдөх төслийн хуваарь хэрхэн гаргах вэ? Багийн гишүүдийг хэрхэн сэдэлжүүлж, төслийн ажилд татан оролцуулах вэ?

Олон жилийн туршлагатай мэрэгжилтэн, анх удаа төсөл удирдах гэж байгаа шинэхэн менежер хоёрын хэн хэнд нь энэ ном тусалж чадна. Төслийн зорилгоо зөв тодорхойлох, түүнийгээ биелүүлэх, төслийн сургамжаа дүгнэж дараагийн удаа илүү сайн ажиллахад дөхөм болох арга хэрэгсэл, итгэл үнэмшлийг энэхүү ном танд өгнө.

Харвардын Бизнесийн Тойм сэтгүүлийн Төслийн Удирдлагын гарын авлага танд:

  • Хүчтэй баг бүрдүүлэх
  • Зорилгоо хэрэгжихүйц алхмууд болгон задлах
  • Төслийн бүх талыг хамарсан ажлын хуваарь гаргах
  • Зорилгод хүрэх үйл явцаа хянах
  • Оролцогч талуудын хүлээлтийг удирдах
  • Төслөө дүгнэж, амжилтаа тэмдэглэхэд туслах болно.