Нийтлэл

  • Стратегийн түгээмэл 5 алдаа

    Стратегийн сонголт хийнэ гэдэг хэцүү, тэгээд ч өдөр тутам өөр өчнөөн хийх зүйл байхад үүнд цаг зарцуулах боломж тэр бүр гарахгүй.